Tal van beruchte rechtszaken hebben een relatie met psychologische verschijnselen, zoals waarnemingen van ooggetuigen, toerekeningsvatbaarheid van verdachten of het oordeelsvermogen van de rechter. Aan de hand van zeven rechtszaken behandelt Wagenaar de basisaspecten uit de psychologie. Hij belicht het functioneren van verschillende rechtssystemen en enkele kernthema’s uit de wetenschapsfilosofie: de beperkingen van wetenschappelijke kennis, onze waarneming en ons geheugen.

Dit hoorcollege bestaat uit 7 cd’s.

Prijs: € 39,95 i.p.v. € 49,95.

Ga verder voor het bestellen of beluisteren van het hoorcollege Psychologie in de rechtszaal.