Iedereen gestoord?

‘Bipolaire stoornis? Wie wil die verscheuren? Depressie? Border­line? ADHD? Kom ze halen.’ De jonge vrouw wappert met de velletjes papier waarop met hanenpoten de namen van geestesziekten staan geschreven. Om haar heen drommen de activisten uit de psychiatrische patiëntenbeweging. De ‘survivors’, zoals ze zichzelf noemen, selecteren hun diagnose, het hokje waarin hun psyche werd geplaatst. Op deze kille lentedag in Philadelphia demonstreren ze hun ‘bevrijding’ van psychiatrische labels door ze symbolisch te vernietigen. Op een teken scheuren ze de papiertjes eendrachtig door. De psychische stoornissen vallen als snippers op de stoep voor de deuren van het conventiecentrum waar tienduizend psychiaters, die hen de etiketten opplakten, zijn verzameld.

Het jaarcongres van de American Psychiatric Association (APA), altijd een drukbezocht evenement, staat ditmaal extra in de belangstelling vanwege de symposia over de Diagnostic and Statistical Manual of Mental...