Psychiater Boris Droždek ontwikkelde de Bossche methode: groepsbehandeling voor getraumatiseerde vluchtelingen en asielzoekers. Het scheelt dat hij weet wat oorlog is. ‘Voor iemand die oorlogsgeweld en foltering meemaakte, is de wereld nooit meer rechtvaardig.’

‘Stel je voor dat je in een isoleercel zit, helemaal alleen.’ Psychiater Boris Droždek laat een stilte vallen. ‘Niemand weet waar je bent. Je voelt ultieme verlatenheid. Je bent overgeleverd aan een bewaker die met je kan doen wat hij wil. Hij maakt je langzaam kapot, mentaal en fysiek. Wat denk je dat er dan van je over zou zijn?’ Hij kijkt me vorsend aan en geeft dan zelf antwoord. ‘Soms probeer ik me in te leven in hetgeen mijn cliënten hebben meegemaakt, maar ik denk niet dat ik het zou aankunnen. Ik betwijfel of ik ooit nog normaal zou kunnen functioneren na foltering of ernstig oorlogsgeweld. Gelukkig heb ik veel mensen gezien die toch zinvolle levens leiden. Hun weerbaarheid blijft me boeien.’

Boris...