De feiten over de toegenomen gezinsmigratie

Ferme taal van Eberhard van der Laan, afgelopen zaterdag in Het Parool. De minister voor Wonen, Wijken en Integratie opende frontaal de aanval op de PVV. Die partij, zei de PvdA’er, is gevaarlijk omdat ze ‘bij bepaalde problemen generaliseert en pseudo-oplossingen kiest die ver van de rechtsstaat af staan’.

Van der Laan had natuurlijk een punt. Wel jammer dat hij zich een week eerder nog aan hetzelfde had bezondigd. Toen sprak de minister in De Telegraaf zijn ongenoegen uit over de onwil van sommige allochtonen om te integreren, en over de voortdurende overlast van ‘een paar duizend rotzakken’, waarbij hij vooral doelde op jongeren van Marokkaanse afkomst. Zijn oplossing: beperk de instroom van laag opgeleide huwelijkspartners. Want, zei hij: ‘Deze voortdurende immigratie gaat onze spankracht te boven.’

Twee dagen later zette de minister in de Kamer zijn voorstel kracht bij met cijfers. Het aantal importbruiden, zei hij, was in 2008 met...