Wetenschap

Studenten van nu hebben niets met positieve discriminatie van vrouwen. Dat bleek nadat de Rijksuniversiteit Groningen de afgelopen jaren twaalf vrouwelijke universitair hoofddocenten (UHD’s) tot hoogleraar had bevorderd om de scheefgroei tussen mannen en vrouwen aan de top te corrigeren. Het College van Bestuur had budget vrijgemaakt om voor vrouwelijk wetenschappelijk talent extra leerstoelen te creëren. ‘Dit beleid is buitengewoon vreemd,’ zegt Marlinde Gras, voorzitter van de Groninger Studentenbond.

Waar maken de studenten zich druk om? In een tijd waarin de kwaliteit van het hoger onderwijs onder druk staat is iedere extra hoogleraar goed nieuws, zou je denken. ‘Dit is echt een principekwestie. De vrouwelijke hoofddocenten krijgen een steuntje in de rug, en de mannen niet. We zijn niet zozeer bang voor de onderwijskwaliteit, maar het kan toch niet zo zijn dat er formatieplaatsen worden gecreëerd speciaal voor vrouwen?’ zegt Gras. En dat is precies wat er is...