In principe lijkt het logisch dat een verdachte mag lezen wat hem of haar ten laste wordt gelegd, maar transparantie is een betrekkelijk begrip als het gaat om de Wet Bibob (Bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur), op grond waarvan vergunningen kunnen worden ingetrokken of geweigerd. Zo moest ondermeer het Amsterdamse sekshuis Yab Yum wegens dubieuze integriteit van de vergunninghouders sluiten.

Huib Struycken, advocaat van de Hells Angels in Amsterdam, stapte naar de rechter namens Daniël Uneputty, voorzitter van de motorclub die inzage in zijn Bibob-dossier eist. Een Bibob-toets in verband met de aanvraag van een bouwvergunning van een nieuw clubhuis voor stichting Hells Angels pakte negatief uit. Struycken verzette zich namens zijn cliënt tegen het gebruik van persoonsgegevens door de afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, maar kreeg nul op rekest.

– Maar in het kader van de Bibob werd de stichting Hells Angels wél beoordeeld op het gedrag...