Inleiding

Vrij Nederland wordt uitgegeven door B.V. Weekbladpers, onderdeel van WPG Uitgevers B.V. Dit privacy statement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens van gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees van websites, diensten en producten van WPG Uitgevers B.V. en haar dochterondernemingen (hierna ‘WPG Uitgevers’).

WPG Uitgevers acht de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van groot belang. Persoonsgegevens van klanten en bezoekers zoals naam, (e-mail)adres en telefoonnummers worden dan ook zorgvuldig behandeld en beveiligd. WPG Uitgevers houdt zich daarbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de overige privacywet- en regelgeving stellen.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is WPG Uitgevers B.V., Wibautstraat 133, 1097 DN te Amsterdam. De door u aan ons verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand, dat is aangemeld bij...