Het Europees Parlement is de direct gekozen volksvertegenwoordiging van de Europese Unie. Het is het enige instituut van de EU dat direct door de burgers wordt gekozen; hiervoor vinden één keer per vijf jaar de Europese verkiezingen plaats in de diverse lidstaten.

Het Europees Parlement vergadert eens in de maand plenair, gedurende vier dagen in Straats-burg. Een aantal aanvullende voltallige vergaderingen vinden plaats in Brussel. Daar vinden ook alle vergaderingen van de vaste parlementaire commissies plaats waarin de plenaire stemmingen worden voorbereid. Het secretariaat-generaal bevindt zich in Luxemburg

De Europese Unie is een jonge noch dynamische organisatie

Bij het Europees Parlement ontstaat per 1 januari 2010 een vacature voor President. Hoewel het nog niet duidelijk is wat de functie van voorzitter van de Europese Raad in de praktijk voorstelt, wordt deze gezien als een belangrijke post.

– U bent een weinig charismatisch politicus die tot op heden nooit een...