Er was eens een partij die altijd aan de macht was geweest in Nederland. Langer dan de communisten in de Sovjet-Unie. Eerst noemde ze zich Roomsch-Katholieke Staatspartij, later werd het Katholieke Volkspartij. Na een fusie met de gereformeerden en hervormden ontstond het huidige CDA. Hoe het kwam dat de confessionelen altijd regeerden? Ze ruilden met het grootste gemak de ene voor de andere coalitiepartner in. Samen met de sociaal-democraten namen ze na de oorlog de wederopbouw ter hand. Totdat de roden te veel noten op hun zang kregen. Toen mochten de liberalen meeregeren.

En andersom. Kenmerkend voor de meeste van die kabinetten was dat de confessionelen er garen bij sponnen, maar hun coalitiepartner bij de verkiezingen werd afgestraft. Die kreeg dan het verwijt te veel te hebben ingeleverd. Reden waarom de liberaal Hans Dijkstal regeren met het CDA vergeleek met paren met een bidsprinkhaan, een insectensoort waarvan het vrouwtje de instinctieve gewoonte heeft na de daad het...