Hugo Brandt Corstius

Wijlen Hugo Brandt Corstius was natuurlijk de onomstreden woordkunstenaar pur sang. Maar ik zou ook een lans willen breken voor de enorme kwaliteit van de makers van de Steenhuis Puzzel. Zo adequaat als zij, zo kort na de dood van de schrijver, weten te reageren met ‘Opperland is appelrond’ (VN 11). Onnavolgbaar. Grote klasse. Chapeau.

Jo Maas, Heerlen

Net Hitler

Aardig om de wet van Godwin weer eens af te stoffen nu zowel de problematiek in de Krim als Wilders’ uitspraken bij sommigen associaties met ’40-’45 oproepen (‘Harde cijfers: Net Hitler’, VN 11). In het tweede deel van zijn stuk lijkt Martin Kaaij echter iets te kort door de bocht te gaan: ‘De kans blijft bij elke stap even groot: 0 of 1, je stapt […] wel in [de hondenpoep] of niet.’ Dit zou impliceren dat iedereen tijdens een wandeling óf bij elke stap (kans blijft 1) óf niet (kans blijft 0) in de hondenpoep stapt. Daarnaast suggereert deze zin onterecht dat alleen kansen van 0 of...