Sloterdijk

Beste mensen, Das philosophische Quartett wordt niet elke veertien dagen op de ZDF uitgezonden (VN 23); was dat maar waar. U moet meer denken aan tweemaandelijks en soms tamelijk onregelmatig.

Heilco Visserman

Apotheker

In haar artikel ‘Bridget Jones in Egypte’ (VN 23) hanteert de schrijfster bij herhaling het woord apotheekster voor een vrouwelijke beoefenaar van het apothekersvak. Voor zover ik weet c.q. heb kunnen nagaan, is de juiste spelling in het Nederlands apothekeres. Bovendien meen ik, dat de wetgever uitsluitend de term apotheker kent. Wat is daar ook tegen om die term te hanteren; wij kennen het woord arts toch ook voor beide geslachten?

J.P. Adrian, Haarlem

Bijbel

Zowel grievend als ergerlijk, de uitspraak van opperrabbijn Ovadia Yosef (VN 24) dat de Holocaust de straf van God is voor ongehoorzaamheid aan zijn wetten. Zulks op bijbelse gronden. Want heeft God niet gewaarschuwd, dat hij het volk Isra├źls zou treffen met allerlei rampspoed, als het geen gehoor...