Missie

Frits van Exter en Maurits Martijn schrijven in het VN Lab dat de redactie er hard aan werkt om de blijkbaar vage missie van Vrij Nederland duidelijker naar voren te laten komen. De resultaten zouden iedere week zichtbaarder moeten worden: het ziet er mijns inziens bemoedigend uit. De laatste vier weken publiceert VN sterke coververhalen en bijt Robert van de Griend zich vast in de asielproblematiek. Hopelijk zet deze trend zich voort. Ook de toon van het blad lijkt scherper te worden en minder elitair, meer to the point. Goed dat de redactie zich iets aantrekt van de vele reacties zonder daarbij te verworden tot ‘U vraagt, wij draaien’.

Ivo Bouwman, Brunssum

Kalshoven

In zijn column van afgelopen week vergelijkt Frank Kalshoven de arbeidsproductiviteit in de zorg en het onderwijs. In de zorg gaat het goed: dankzij de marktwerking is de productiviteit zo sterk toegenomen dat het tekort aan werknemers zienderogen vermindert, de uitgaven teruglopen en de zorginstellingen meer...