Piraterij

In ‘Zwartbaard in Somalië’ (VN 29) wordt uitgebreid de ruimte genomen om vergelijkingen te trekken tussen de hedendaagse en vroegere piraterij. Een ‘krachtige reactie van zeevarende landen’ door het toestaan van ruimere ‘Rules of Engagement’ zou de piraterij doen ophouden. Verbetering van de situatie aan land is niet doenlijk vanwege verzet van delen van de bevolking. De geschiedenis leert echter dat geweld tegen een door de bevolking gesteunde activiteit ook in Somalië niet de juiste weg is en alleen maar leidt tot onschuldige slachtoffers (Mogadishu, 1993). Graag had ik meer gelezen over de achtergronden van het ontstaan van de piraterij in deze contreien. Over de overbevissing van de Somalische kust door buitenlandse vissersschepen en de vervuiling van de kust door het illegaal dumpen van giftig afval sinds in 1991 het regime instortte. Vissers die vanwege de mondiale honger naar goedkope vis en de verdeelde, corrupte politieke situatie aan land hun inkomsten...