Sjoemelen (1)

Bij het schrijven van het artikel ‘Sjoemelen loont’ (VN 33) hebben de auteurs geen hoor en wederhoor toegepast, zij hebben het Openbaar Ministerie (OM), noch de Raad voor de rechtspraak om een reactie gevraagd. Ik begreep dat ze slechts een reactie hebben gevraagd aan de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR), de onafhankelijke beroepsvereniging en vakbond van rechters en officieren van justitie in Nederland. Ik begrijp dat de NVvR heeft geadviseerd contact op te nemen met zowel het OM als met de Raad voor de rechtspraak. Dat hebben de auteurs echter niet gedaan.

Er is niet alleen geen ‘hoor en wederhoor’ toegepast, het artikel is naar mijn mening ook onevenwichtig. Onvergelijkbare zaken worden in het stuk op één hoop gegooid. Terwijl, zoals de auteurs ook weten, de ene niet-ontvankelijkheidsverklaring niet vergelijkbaar is met de andere.

In het artikel halen zij de brief aan die Harm Brouwer aan de Nederlandse Orde van Advocaten heeft gestuurd naar...