Wertheim

Het artikel van Micha Wertheim over Rembrandts portret van Eleazar Swalmius (VN 35) bevat zoveel aperte evidenties dat ik geneigd ben zijn verhaal ironisch op te vatten. Hij zet kunsthistorici neer als halve imbecielen, wat ik in de onderhavige context goed begrijpen kan, maar van de opmerking dat de handen van de afgebeelde persoon ‘onhandig’ geschilderd zouden zijn, begrijp ik niets. Hoe kritisch ik het stuk ook bekijk, het lukt me niet de hinderlijke disproportie te ontdekken waarvan in het artikel sprake is.

Misschien is het aardig om te weten dat in de ateliers van beroemde schilders (Titiaan, Rubens, Rembrandt) gebruikelijk was dat de meester alleen het gezicht schilderde, waarna leerlingen de minder belangrijke partijen (het kostuum, de handen en de overige entourage) voor hun rekening namen. Dit delegeren mag echter geen excuus heten voor storende fouten, want de opdrachtgever (en zeker ook de meester die het stuk moest signeren en verkopen) nam geen genoegen met...