Mauve

Het verbaast mij zeer dat in Vrij Nederland van deze week (VN 38) al een artikel kon staan over de Mauve-expositie in Teylers en Singer Museum. Vrijdag 18 september meldden wij ons bij Teylers waar we te horen kregen dat de expositie nog niet klaar was en pas die dag voor de pers te zien zou zijn. Wij kwamen, dankzij de foute informatie op de internetsite van Teylers dat de expo al op 18 september te zien zou zijn, voor niets. Maar op het zien waarvan baseert Willem Baars dan zijn artikel?

Ik vond de hele teneur van zijn artikel overigens van een zuur gehalte (is Baars zelf wellicht een mislukte schilder?), terwijl ik net vond dat uw blad het azijnerige en drammerig linkse wat achter zich begon te laten, zeker na het door mij en velen met mij toegejuichte vertrek van de uiterst irritante Hugo Brandt Corstius. Maar door de ingezette toonverandering lees ik VN in het algemeen met veel plezier, vooral gezien de diepgang van uw artikelen.

Een vreemde bewering in het artikel van...