Eetspecial

Er zijn restaurants waar de ober bij het serveren van elk gerecht een gedetailleerde uitleg geeft over ingrediënten en bereidingswijze. Omdat ik beleefd ben opgevoed, val ik hem niet in de rede en denk intussen: gooi het maar in m’n pet.

De special over voedsel en alles wat daarmee te maken heeft (VN 29) is aan mij dus in het geheel niet besteed. Verbijsterd heb ik het blad doorgebladerd en geconstateerd dat negentig procent van de inhoud over eten gaat. Zelfs de puzzelmakers hebben zich aan dit onderwerp aangepast. Bij het zien van de koppen ‘Een haven als een kannibaal’ en ‘straks gaat de wereldhandel weer groeien als kool’ bij een artikel over de Maasvlakte en de uitdrukking ‘Holle Bolle Gijs-partij’ in de column van Max van Weezel, vreesde ik even dat ook de actuele pagina’s door dit virus waren aangetast. Dat was gelukkig niet het geval, maar voor wie wel van lekker eten houdt maar weinig passie kan opbrengen voor wat daar allemaal bij komt kijken, viel aan dit...