Touris raus

De geschiedenis herhaalt zich nog altijd. Eerst waren Damslapers een leuke attractie. Na enige tijd werden ze door mariniers verjaagd, c.q. weggeknuppeld, onder applaus van bijna heel Nederland. Hoezo vreemdelingenhaat in Berlijn (VN 31)? Gewoon menselijk gedrag.

Yozu Bruinsma, Nieuwegein

Zorgkosten

Kees Kraaijeveld trakteert ons in VN 30 op het zoveelste tomeloze zorgkosten-doemscenario.

De eerste vraag is natuurlijk of zijn berekeningen eigenlijk wel kloppen:- Ons BNP bedraagt zo’n 600 miljard euro per jaar, bij 2% jaarlijkse groei gaat dat van 600 naar 612 volgend jaar en over twee jaar naar 624,2 etc.;- Aan zorgkosten zijn we zo’n 70 miljard per jaar kwijt, bij 4% groei neemt dat toe tot 72,8 mld volgend jaar en tot 75,7 mld over twee jaar;- Het aandeel van de zorgkosten in ons BNP stijgt daarmee van 11,7 % nu tot 12,1% over twee jaar, of wel met een geringe toename van 0,2 % per jaar;- Bovendien groeit het verschil tussen het BNP en de zorgkosten van 530 miljard...