Windmolens

Een onderzoek mede betaald door Greenpeace zal nooit kernenergie als groene energie erkennen (Het Geweten, VN 32). Het motto ‘wij van wc-eend adviseren wc-eend’ is hier van toepassing. Ik hoef alleen maar naar de bezwaren te kijken die de auteur tegen kernenergie opsomt. Of denkt hij werkelijk dat productie en onderhoud van windmolens en de aanleg van centrales in zee of op het land wel CO2-vrij gebeuren? Denk je dat een geplaatste windmolen geen onderhoud nodig heeft en na zijn economische levensduur CO2-vrij verdwijnt? Heb je ooit de berekening gezien hoeveel energie bouw, onderhoud, plaatsing en sloop van een windmolen kost en wat er dan overblijft?

Moet ik nog noemen dat er gascentrales nodig zijn om windstiltes op te vangen? Atoomstroom van bestaande kerncentrales stoot geen extra CO2 uit. Ja bouw, winning van uranium en sloop wel. Maar een kerncentrale levert wel heel veel meer energie dan een windmolen. De enige achilleshiel van kernenergie is de straling: het...