Wim de Ridder

Jammer dat VN het niet heeft aangedurfd met een futuroloog met een radicalere visie op de toekomst (VN 38). Een die overeenkomt met de oude profetie van de ziener op Patmos, die een nieuwe aarde zag, omdat de oude voorbij was gegaan. Wat hij zag was een nieuwe wereld met compleet nieuwe waarden, waar geen plaats meer is voor de oude. Een wereld die tegengesteld is aan de huidige. Een wereld die niet voor te stellen is, die een utopie lijkt, een onmogelijkheid. Waarom zou een ideale wereld niet kunnen bestaan? Deze is wel degelijk mogelijk wanneer genoeg mensen ernaar verlangen en bereid zijn zich te willen veranderen. Ik geloof in deze oude profetie en ik verlang naar de nieuwe tijd, die ook door de Maya’s is voorspeld.

Claudia Valk, Zoetermeer

Wim de Ridder (2)

Wat ik leuk vond aan het interview met Wim de Ridder (VN 38), is dat het mijn oordeel over windenergie bevestigt: weggegooid geld. Een mooie besparingsmaatregel voor het nieuwe kabinet.

J.W....