Levenslang stage

In het artikel ‘Levenslang stage’ (VN 04) stelt Pieter Tiller: ‘De hedendaagse werkloze ziet er heel anders uit dan die van tien, twintig jaar geleden. Als je toen thuiszat, lag dat veel vaker aan je eigen disfunctioneren, want er was werk in overvloed.’

Inderdaad, in 1991 waren er jonge mensen die nog tijdens het afstuderen een baan aangeboden kregen. Maar ook toen gold dat niet voor iedere beroepsgroep. In 1992 was het zelfs voor ingenieurs, waar volgens werkgeversorganisaties altijd een tekort aan zou zijn, heel moeilijk betaald werk te vinden. Hoogovens kwam met zijn Extra Maatregelen Plan. Philips had de laagste beursnotering ooit. Ik had ‘verboden’ gesprekken bij bedrijven waar meer dan tien procent van de mensen er gedwongen uit moest. Ik werd uitgenodigd omdat ik precies kon vertellen welke vacatures er waren en welk werk bleef liggen. Die vacatures mochten evenwel toch niet ingevuld worden. Ook later in de jaren negentig was er geen overmaat aan werk voor...