Microkrediet

Het beeld dat Kees Kraaijeveld schetst van microkrediet (VN 15) is te rooskleurig. Vele deelnemers aan microkrediet weten niet waar ze aan beginnen. Een lening – hoe bescheiden ook – is niet zomaar wat. De kans dat een bedrijfje iemands gezin vooruitgang geeft, is in de rauwe praktijk niet erg groot. In India is bewezen dat een krediet voor velen juist de ondergang van hun bedrijfje betekent. Vooral op het platteland. Het geeft jarenlange afhankelijkheid. Afhankelijkheid die lijkt op woeker. Soms tot na iemands dood. Elders in de wereld zie je dat ook. Een lening, hoe klein ook, zuigt de mensen sowieso in de armen van het kapitalisme (‘geld met geld verdienen’). Sterker nog, dat is de opzet. Het neoliberalisme leert dat je mensen kunt binden aan het systeem door ze een eigen huis voor te spiegelen of een eigen bedrijfje. Tot slot: Nobelprijzen, zowel die voor de vrede als die van de economie, worden altijd zeer subjectief uitgedeeld. Daar zijn legio – voor de...