Ploeterende schrijvers

Voor Henk van Straten, Thomas van Aalten, Gerwin van der Werf en misschien nog anderen (VN 23):

Er is geen rechtvaardigheid in de kunst. Sommige schrijvers die niet bijzonder begenadigd zijn, krijgen prijzen. Ze mogen bij iedere gelegenheid zeggen hoe zij de wereld zien, vooral die van henzelf waarin zij gloriëren. Andere auteurs worden verguisd maar verkopen honderdduizenden exemplaren.

En dan zijn er de schrijvers die geen succes lijken te kunnen ontlokken. Ze zijn bevlogen en werken hard. Op een dag is hun boek af en ze weten dat het goed is. Vervolgens gebeurt er niets, geen recensent besteedt er aandacht aan, geen redacteur van welk televisie- of radioprogramma dan ook toont belangstelling. Niemand belt voor een interview. Dat is smartelijk, maar geen reden om er mee op te houden. Je schrijft niet voor een medaille, je schrijft omdat je zo’n drang van binnen hebt, voor de aardigheid of om de kunst te dienen. Het is een wonder dat je het kunt, dat je van...