Ploumen

Volgens Jan Vos, Kamerlid voor de PvdA, is minister Ploumen bezig met ‘een belangrijke omslag in het denken, die aansluit bij de tijdgeest’ (VN 24, 15 juni). Een misvatting, ervan uitgaande dat de berichtgeving in de media als weerslag van de tijdgeest te typeren is. Deze typering maakt ons met de dag meer bewust van het feit dat het gangbare parlementaire-monetaire gedachtegoed en het daarop gestoelde beleid in een staat van faillissement verkeert. Een voortkankerend afbraakstadium dat effectieve bestrijding van de problemen, zowel nationaal als mondiaal, illusoir maakt. Van die bewustwording geeft onze minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking geen blijk, getuige het paradepaardje van haar nieuwe beleid, het revolverend fonds voor het bedrijfsleven, dat ze Dutch Good Growth Fund heeft gedoopt. Het daarop gestoelde beleid is een schoolvoorbeeld van ‘de nieuwe kleren van de keizer’, zoals D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma treffend opmerkt.

Wouter ter Heide,...