Geen kwakende kikkers meer

In VN 28 staat een troosteloze foto van het bedrijvenpark Baanstee-Noord in Purmerend. Deze opname deed mij terugdenken aan de tijd waarin dit gebied nog een prachtig weidelandschap was tussen Purmerend en Edam. Eens kwaakten er de kikkers, graasden er koeien en stond er wuivend fluitekruid langs de slootkant. Nu ligt dit eens zo mooie gebied onder een dikke laag zand. Voorgoed! Het zal nooit meer worden zoals het was. Ook nu weer zullen er lelijke fabrieksgebouwen, industriehallen en rokende schoorstenen verrijzen. Het verhaal wordt nog triester als je bedenkt dat aan de andere zijde van deze weg (S11) die dit gebied doorsnijdt, gebouwen leeg staan en te huur of te koop worden aangeboden.

Rinus van der Molen, Purmerend

Angelsaksisch?

Op pag. 41 (VN 28, ‘Zinloze steun’) wordt aangegeven dat ALLE innovaties uit de Angelsaksische koker zijn gekomen.

Dit is volstrekt onjuist, onder andere de raket en straalmotoren zijn uitvindingen van wat je nu het...