Nederlands-Indië

In uw artikel ‘Geen moordenaars, wel een strafblad’ (VN 37) staat vermeld dat u drie nooit openbaar gemaakte vonnissen vond tegen mariniers. De zaak van Johannes de Hoog is uiteindelijk afgehandeld door het Hoog Militair Gerechtshof van Nederlands-Indië bij sententie van 2 april 1948. De uitspraak is gepubliceerd in de Nederlandse Jurisprudentie 1949, 147 en geannoteerd door prof. mr. B.V.A. Röling. Verder is de uitspraak gepubliceerd in het Militair Rechtelijk Tijdschrift 1948, 430 met een annotatie van Vermeer. De Hoog werd veroordeeld tot onder andere twee jaar gevangenisstraf. Het hof ging er vanuit dat er sprake was van militaire noodzaak en niet van represailles. De uitspraak heb ik opgenomen in mijn uittrekselbundel Straf- en strafprocesrecht (Boom, 2009) om het contrast te laten zien met uitspraken tegen Duitse militairen die zich vergeefs beriepen op het ‘Befehl ist Befehl’.De militaire rechter stelde zich tegenover hen op het standpunt dat het slaafse...