Lezende kinderen

Na lezing van het artikel ‘Waarom Belgische kinderen wél lezen’ van Joukje Akveld (VN 40), moet ons het volgende van het hart. Nog niet zo heel lang geleden werden er in absolute aantallen meer boeken van Geronimo Stilton verkocht in Vlaanderen dan in Nederland, terwijl er toch grofweg drie keer meer Nederlanders dan Vlamingen zijn. Dit heeft, getuige ook uw artikel, geen enkele nadelige invloed gehad op het leesvermogen van Belgische kinderen.

De boeken uit deze reeks beogen een brug te slaan tussen het einde van het AVI-lezen en het ‘serieuze werk’. Sommige kinderen lezen Stilton dan ook maar een betrekkelijk korte periode. Dit zijn de kinderen die, zoals An Stessens van de Vlaamse Kinder- en Jeugdjury zegt, ‘van lezen houden’. Voor het leesvermogen van deze zogenaamde leesbeestjes hoeft niemand te vrezen. Nederlandse kinderen die in een geletterd gezin opgroeien en veel voorgelezen krijgen, hebben ten opzichte van hun Vlaamse leeftijdsgenootjes geen...