Thomas Pynchon

Dank voor de recensie van de boeken van Dave Eggers (The Circle) en Thomas Pynchon (Bleeding Edge) door Tim de Gier (VN 44, ‘Schrijven aan de rand van internet’). Jammer alleen dat aan het nieuwe boek van Eggers, die men kent van Wat is de wat, veel aandacht is besteed, en te weinig aan Pynchon (1937), die zes boeken met korte verhalen en acht romans schreef.

Zijn belangrijkste boek is Regenboog van zwaartekracht, verschenen in 1973. Het gaat over het einde van de Tweede Wereldoorlog. Een weerbarstig, allegorisch boek dat werd bekroond met de National Book Award. Sommige schrijvers vallen in de categorie ‘In de mist van het schimmenrijk’ (W.F. Hermans). Ze duiken onder en men kent hun vindplaats soms niet meer, zoals Ambrose Bierce. Thomas Pynchon werd niet vergeten door de liefhebbers en werd in 2011 voorgedragen voor de Nobelprijs voor de Literatuur.

Harry van den Berg, Valburg

Dienst weigeren

Na vakantie lazen wij het artikel in VN 37 over drie dienstweigeraars...