Goed bedoeld, slecht uitgevoerd

In het artikel over het vreemdelingenbeleid in Nederland (VN, 7-1-2006) wordt kritiek geleverd op onder meer de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en op haar rechtspraak. Het is voor een rechterlijk college lastig om op kritiek in de media te reageren. Een rechter ‘spreekt’ via zijn uitspraken. In dit artikel staat echter, misschien goed bedoeld, een aantal opmerkingen waarbij feitelijke correctie op zijn plaats is.

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft uitsluitend een rechterlijke taak te vervullen. Ze toetst de rechtmatigheid van besluiten, zoals die van de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie. De rechter is niet bevoegd om in de plaats van het bestuursorgaan eigen beleid te ontwikkelen. De minister maakt het beleid en moet dat politiek verantwoorden, de rechter beoordeelt of die besluiten rechtmatig zijn, naar inhoud en wijze van totstandkoming.

Vanwege het verschil in taak tussen bestuursorgaan en bestuursrechter is...