Onjuist

In zijn stukje over Sjaron (VN, 14-1-2006) besmeurt Max van Weezel en passant het Nederlands Palestina Komitee (NPK). Het NPK zou in 1982, na de Israëlische invasie van Libanon, gedemonstreerd hebben onder het motto ‘Dood aan Israël’. Het belegerde Beiroet zou door het NPK vergeleken zijn met het in 1943 in opstand gekomen getto van Warschau. Onjuist, dit is nooit de stijl van het NPK geweest. In werkelijkheid voerde het NPK, in de tot dan toe grootste demonstratie uit zijn geschiedenis, leuzen als ‘Begin, Sharon donder op uit Libanon’, ‘Sancties tegen Israël, nu!’ en ‘Geen vrede zonder de PLO’. Wij dagen Van Weezel uit met harde bewijzen voor bovengenoemde aantijgingen te komen dan wel deze terug te nemen.

Wim Lankamp, voorzitter NPK

Naschrift Max van Weezel.

Wim Lankamp heeft gedeeltelijk gelijk. Ik had verschil moeten maken tussen de officiële leuzen die bij de Libanon-demonstratie in 1982 werden meegedragen en de strijdkreten die door individuele...