Het recht als product

Met interesse heb ik het artikel ‘Het recht als product’ van Hugo Arlman gelezen (VN, 11-2-2006). De kwaliteit van de rechtspraak staat inderdaad onder druk. Daarmee raakt dit artikel aan een actueel thema. De werkelijke oorzaak van het probleem is echter niet de wijze waarop de rechtspraak wordt gefinancierd, maar de mate waarin. De belangrijkste pijler van elk bekostigingssysteem is dat het kabinet voldoende financiële middelen toekent. Tot op heden gebeurt dit niet. Het ligt voor de hand te denken dat daardoor forse voorraden ontstaan en mensen langer op een uitspraak in hun zaak moeten wachten. De rechters hebben het zover niet laten komen. Vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en loyaliteit hebben zij meer zaken afgedaan dan de minister van Justitie heeft gefinancierd. Met te weinig mensen wordt het werk gedaan waardoor de kwaliteit onder druk komt te staan. De Raad voor de rechtspraak vraagt hier regelmatig aandacht voor. Het huidige...