Het recht als product

Met ‘Het recht als product’ (VN, 11-2-2006) zet Vrij Nederland een traditie voort om op een integere manier de wereld die rechtspraak heet te belichten. Nadat in de eerdere VN-enquêtes de persoonlijke kanten van de rechterlijke macht aan bod kwamen, wordt nu voor de buitenwereld een helder beeld gegeven van de worsteling van de rechtspraak met de ingrijpende reorganisatie die vijf jaar geleden is ingezet. Op objectieve wijze wordt geïnventariseerd welke positieve, maar ook negatieve neveneffecten zich manifesteren. Kortom: verplicht leesvoer, niet alleen voor bij de rechtspraak betrokkenen, maar ook en vooral voor kamer-leden en evaluatie- en visitatiecommissies.

Mr. Piet-Hein Schoemaker,coörd. vice-president Rechtbank, ’s-Hertogenbosch

Rebellen in Nepal

In VN van 11-2-2006 wordt aandacht besteed aan het reeds tien jaar durende conflict in Nepal. Helaas biedt het stuk een eenzijdige benadering van het conflict en wordt er geen inzicht verschaft in de...