VN vernieuwt

Ik ben al vele jaren abonnee, maar heb nog niet zolang geleden toch af en toe overwogen het blad op te zeggen. Mijns inziens werd het weer wat sektarisch, eenzijdig en weinig boeiend, kortom vervelend. Of het nu door de hoofdredactiewisseling komt of meerdere factoren, het leest alsof er een frisse wind doorheen is gegaan, en elke week weer is het een feest om uw blad uit de brievenbus te halen.

Ank Swierstra, Kampen

Soldaat van Oranje 2

In uw artikel over de filmproducent Rob Houwer (VN, 18-3-2006) meldde u in de kop dat Soldaat van Oranje een ‘kassucces’ was, ooit. Ik moet u daarin tegenspreken. Van een kassucces was en is en zal nooit sprake zijn, dat kan iedereen getuigen die met Rob Houwer een contract had afgesloten waarin was opgenomen een aandeel in de winst. Van uitbetaling daarvan is nooit sprake geweest, al dertig jaar niet, en ik moet dus concluderen dat er nooit winst is gemaakt, wat het woord kassucces toch impliceert (evenmin als met De Vierde Man...