Atheïsme

Met belangstelling las ik ‘Eerherstel voor het atheïsme’ (VN, 25-3-2006). Toen ik het artikel enige tijd geleden in de IHT las, was ik benieuwd of een, en zo ja welk, Nederlands blad dit zou opnemen. Het verwondert me eigenlijk niet dat het VN is, dat niet gauw bang is voor kritiek. We lezen wel veel over fundamentalisten, pausen, kerksplitsingen en godsdiensttwisten, maar de eerlijke oprechte atheïst komt er karig af. Zoals Sam Harris in zijn boek The End of Faith schrijft: ‘Geef mensen uiteenlopende, onverzoenlijke en onbewijsbare ideeën over wat er gebeurt na de dood, noodzaak hen vervolgens om samen te leven met beperkte hulpbronnen; het resultaat is een eindeloze cyclus van moord en staakt het vuren.’ Zou het geen aanbeveling verdienen deze onevenwichtigheid om te buigen door een ware atheïstische ‘zending’ te beginnen? Moordpartijen tussen atheïstische groeperingen komen per slot van rekening maar weinig voor. Het hoeft niet veel te kosten, want de...