AIVD-SPION

Frank Poorthuis test zichzelf op zijn geschiktheid als AIVD-spion (VN, 8-4-2006). Hij doet verslag van mogelijke observaties tijdens een kort bezoek van enige collega’s en mijzelf aan het perscentrum Nieuwspoort (‘een geheim etablissement’). Zijn mogelijke observaties leiden weer tot fantasieën en suggesties. Mede namens de aanwezige collega’s hecht ik eraan te zeggen dat elke grond voor deze mogelijke observaties, suggesties en fantasieën geheel ontbreekt. Daarmee wordt het artikel een flauw verhaaltje van een bedenkelijk niveau. De oefening van geheim agent Poorthuis in perscentrum Nieuwspoort is mislukt.

Sybrand J. van Hulst, hoofd AIVD Den Haag

OP ZOEK NAAR NIEUWE VEREN

Wouter Bos de vierde sociaal-democratische minister-president (VN 8-4-2006)? De vijfde, lijkt mij: Schermerhorn, Drees, Den Uyl en Kok gingen hem voor.

Hans Kip, Amsterdam

MULISCH GEEN JEUGDSTORMER

Naar aanleiding van Rudie Kagies artikel ‘Dick Verkijk versus Harry Mulisch’ in VN van...