Donner (1)

Vraag je minister Donner waarom Nederland de achterdeur van de coffeeshops niet kan reguleren, waar een meerderheid van de bevolking (plus deskundigen uit het veld van politie, OM en rechtspraak) voorstander van is, dan antwoordt hij steevast: dat kan niet, want we zijn gebonden aan internationale verdragen. Gaat het echter om de invoering van de sharia – een grove schending van het meest elementaire internationale verdrag, dat van de Rechten van de Mens – dan vindt Donner dat dit ‘moet kunnen’ als een tweederde meerderheid van de bevolking daar voorstander van zou zijn. Het zou in zijn ogen zelfs ‘een schande’ zijn om te zeggen: het mag niet! Elders in datzelfde interview beklaagt hij zich erover dat ‘de hogepriesters van het secularisme’ mensen die in God geloven achterlijk vinden. Helaas is de heer Donner zo ongeveer het levende bewijs voor het gelijk van deze opinie.

Pieter Baars, Amsterdam

Donner (2)

Donner is een guit (VN, 16-09-2006). Hij...