Openbaar vervoer

Hella Rottenberg en Tomas Vanheste stellen in hun artikel met de ondertitel ‘Waarom modern openbaar vervoer een fata morgana blijft’ (VN, 14-10-06) de juiste vraag, maar geven helaas geen antwoord. Wel de gebruikelijke klaagzang over het openbaar vervoer (OV) en juichtonen over ‘de groei in enkele jaren tijd met vijfendertig procent’ in de Achterhoek bij Syntus. Maar geen woord over het vernieuwende beleid in België en Engeland dat precies datgene bereikt dat onze politici zeggen te willen, namelijk fenomenale groei van het OV. Terwijl het bij ons instort. Verdertienvoudiging van het busgebruik in Hasselt, verdubbeling in heel Vlaanderen in vijf jaar tijd. Begonnen met regeringssubsidie, nu mede gedragen door elfhonderd bedrijven die voor hun personeel ‘gratis’ OV betalen. Geen woord over Ameland met ‘gratis’ OV voor 65-plussers sinds dit voorjaar, en Tilburg met ‘gratis’ OV voor 55-plussers sinds 1 oktober. Geen woord over SP en PvdA die...