Overschat

Ik begrijp dat u de zapgeneratie ook wilt bedienen en dat u denkt dat te kunnen doen door leuke hapsnap rubriekjes als ‘overschat en onderschat’ in uw blad op te nemen, maar u maakt zich, met het rubriceren van Carla del Ponte als ‘overschat’ (VN 31), werkelijk totaal belachelijk. Misschien is het een idee uw eigen Ko Colijn er eens op na te slaan, al was het alleen maar om nederig te beseffen dat internationale politiek wellicht iets ingewikkelder in elkaar zit dan dat deze anonieme opsteller blijkbaar veronderstelt.

E. Steenbergen, Amsterdam

Tussenvolk

Als Stephan Sanders regelmatig in België komt, moet hij toch wel eens gemerkt hebben dat de Vlamingen als beleefdheidsvorm de woorden gij en ge gebruiken, dat in onze Nederlandse oren vaak als jij en je wordt verstaan (VN 31). De aanspreektitel U wordt daar uitsluitend gebruikt als tutoyeervorm, en alleen voor echte intimi (zoals ook in Frankrijk, is dat voorbehouden aan familieleden en heel goede vrienden). Dat men een...