Homo

De bijdragen van Piet Grijs lees ik altijd met grote belangstelling. Hij kan zo lekker doordraven. Maar in VN 33 maakt hij het een beetje te bont met zijn column ‘Man en mens’. Hij gaat hier eens associëren met het woord homo. Of liever gezegd, taalklutsen.

Homo betekent volgens Grijs zowel man als mens. Ja, dank je de koekoek, in het Latijn betekent het mens! Zie de mens: ecce homo. En het betekent eigenlijk nooit man. De homo waarover hij het heeft, komt uit het Grieks. Het woord homoios betekent daar gelijk, overeenkomstig, gelijkend op, identiek, dezelfde. Zie: homogeen, homologie, homoniem, homeopathie. Homoseksueel betekent aangetrokken door hetzelfde geslacht. Dus lesbiennes zijn ook homoseksueel. Een heteroseksueel is gericht op het andere geslacht. De Latijnse homo kan best hetero zijn.

Ton Boxem, Heemstede

Hilsenrath

Lex ter Braak beweert in zijn artikel over Edgar Hilsenrath in VN 36 dat diens De nazi en de kapper nu pas in het Nederlands vertaald is en dat Nacht...