Godslastering

In het jaar dat we het negentigste geboortejaar van Gerard Reve herdenken, moet ik met pijn in mijn hart vaststellen dat de heren Sander Donkers en Robert van de Griend de ballen verstand hebben van de vermeende godslastering van onze Volksschrijver (VN 50/01). Ik raad beide heren aan het boek De God van je tante van Jan Fekkes eens te lezen.Het hele Ezel-proces ging erover dat Gerard Reve zich het recht voorbehield om zijn eigen Godsbeeld te vormen, namelijk dat van een ezel, daar er nergens vaststaat hoe God er in werkelijkheid uitziet. Daar hij God liefhad, zag hij er geen bezwaar in Hem drie keer in zijn Geheime Opening te bezitten en van bronstige ezeltjes die zulks zouden willen doen is dus geen sprake.Ik heb trouwens nog nooit zo’n wazig betoog gelezen als dit. Het mankeert de heren duidelijk aan de sublieme schrijfstijl waar Gerard Reve om bekendstond en nog steeds staat. U mag hem dan wel tot de verdorven schrijvers rekenen, maar schrijven kon hij wel.

E....