Rechters

Uit het VN-onderzoek onder rechters (VN 41) blijkt dat de magistraten het veelal niet eens zijn met het beleid van het kabinet. Op de cover prijkt dan ook heel spannend: ‘Rechters tegen minister’. Ja, en? Wat een rechter van het drugsbeleid vindt, is niet van belang; hij maakt onderdeel uit van de rechterlijke macht en behoort objectief en onafhankelijk te zijn, persoonlijke opvattingen spelen daarbij (hopelijk) geen rol. Dus wat zegt de uitslag van de enquête nu eigenlijk? Niets meer en minder dan wat rechters denken. Ik vind het net zo min interessant om te weten of een politieagent het beleid ten aanzien van de verhoging van boetes ondersteunt, als het werk maar goed en zorgvuldig gedaan wordt.

Boeiend vind ik wél de vraag of de persoonlijke opvattingen van een rechter (zijn politieke achtergrond, zijn mening over terrorismebestrijding) van invloed zijn op de vonnissen die hij uitspreekt. Dát brengt immers de onafhankelijkheid en objectiviteit in gevaar en daar geeft...