Verhoord (1)

Aardig voor Nederlanders om de spiegel voorgehouden te krijgen dat ons strafproces in andermans ogen onbegrijpelijk onbehoorlijk is (‘Nederland verhoord’, VN 46). Het is in de praktijk naar Amerikaanse begrippen nog veel erger: aanwezigheid van een advocaat bij politieverhoor is hier een hoge uitzondering en zo’n mooie video-opname ook. Maar wilt u bij het gebruik van juridisch jargon dat in de juiste betekenis doen? ‘Bewijslast’ is niet de hoeveelheid of soort bewijs of bewijsmiddelen, maar de verplichting om te moeten bewijzen, op straffe van het verlies van de zaak. In strafzaken rust die last altijd op het OM en ook in Amerika op de prosecution. In burgerlijke zaken kan de uitkomst van het geschil wie de bewijslast heeft beslissend zijn voor de hele zaak. Het is de eiser of het OM die/dat ontvankelijk moet zijn, en niet ‘de bewijslast’ of ‘de zaak’. Pas als de officier van justitie ontvankelijk verklaard is, komt de rechtbank toe aan de beoordeling van het bewijs....