Paddo’s

In VN 49 stond een interview met Ab Klink, waaruit ik het volgende citeer: ‘Bij het gebruik van paddo’s weet je niet hoe iemand zich gaat gedragen. Op een zaterdag hoorde ik van een collega dat een Franse man na het eten van paddo’s zijn hond op een vreselijke manier van het leven had beroofd. Hij had die hond gevild. Ik dacht: het had ook zijn kind kunnen zijn.’

De GGD van Amsterdam heeft midden juli 2007 naar buiten gebracht dat het incident waaraan minister Klink refereert, niets te maken had met paddo’s, en dat de man in kwestie ‘gewoon’ psychotisch was. Het kan niet anders dan dat die informatie ook minister Klink bereikt heeft, maar dat weerhoudt hem er niet van om in diverse media te blijven uitweiden over zijn ontstelling over dit gruwelijke, niet-bestaande paddo-incident. Minister Klink zegt daarna: ‘Toen ik me dat realiseerde, heb ik me voorgenomen de paddo’s te verbieden.’ Daarmee geeft hij letterlijk toe zich niet alleen te baseren op incidenten, maar ook op...