Jan Nagel

Hoewel ik vind dat Jan Nagel niet veel heeft bijgedragen aan de vaderlandse politiek (VN 02), is hij voor mij een Held. Die erenaam verdiende hij in Kampen, toen hij daar, net als ik, twee maanden als dienstplichtig kanonnier werd opgeleid tot soldaat-typist. Er heerste in die kazerneschool een benauwde, wrange sfeer, veroorzaakt door de geestdodende leerstof die niet aansloot bij de jeugdige inborst van de geïnterneerden, terwijl Kampen voor 18 à 20-jarigen ook al niet het walhalla in uitgaansvertier bood. Het enige uitzicht was dan ook het weekend (zaterdagmiddag 12 uur tot zondagavond 9 uur) en dat soelaas werd bedreigd door voorafgaande pietluttige inspecties, waardoor menigeen op de drempel van de vrijheid zijn weekend moest inleveren omdat een hemd in de kast niet standaard was gevouwen of vanwege een schoen die niet volgens het Handboek voor de Soldaat was dichtgeregen.

Wachtmeester der Eerste klasse Neus (zijn ware naam ben ik vergeten) was de ergste van de...