Werk maakt gelukkig

Hoewel velen hun tijd liever besteden met niets doen dan dat ze energie steken in werken, worden anderen op merkwaardige wijze gelukkig op hun werkplek, tenslotte is voor hen acht uur per dag het leven een overzichtelijk strijdtoneel waar doortastend kan worden gehandeld (VN 04). Zelf snappen ze vaak niet waarom ze zo hard werken, ze gooien zich elke dag braaf op taken die voor anderen totaal geen waarde hebben. Het zal wel altijd een mysterie blijven dat ze daar overmatig gelukkig van worden, het kan bijna niet anders dan dat in de genen van die personen is ingebouwd!

Willem Vizee, Tiel

Was

Niets afdoend aan de conclusie over de positie van de vrouw (VN 04, ’78 Procent van de vrouwen doet de was’) dient er wel een kanttekening geplaatst te worden bij het voorbeeld dat ook hoogopgeleide vrouwen vrijwel altijd de was doen. Dit heeft mijns inziens niet zozeer te maken met de ongelijke verdeling van het huishouden tussen man en vrouw als wel met de garderobe van de...