Privacy (1)

In de fraaie beschouwing van Carolina Lo Galbo (VN 15) over de psychiater en de privacy staan ten hemel schreiende zinnen en uitspraken. Als econoom die verder kijkt dan zijn monetaire neus lang is, viel mij de uitspraak op van de directeur van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, ‘Geld gaat boven een principe als privacy, zo hoog is de nood in de GGZ,’ roept de manager Peter Niesink. Zijn wij in Nederland zo diep gezonken dat de bescherming van de intimiteit van een psychiatrische behandeling wordt opgeofferd aan een financiële calculatie? Dat kan toch niet waar zijn in ons land van normen en waarden, vraag ik aan Ab Klink en Jacob Kohnstamm.

Het lezen van het interview met de bedenker van het DBC-systeem, de psychiater Jan Swinkels, helpt iedereen uit de droom. Je lijdt volgens hem aan paranoia als je de privacy van de behandelkamer wilt handhaven. ‘Als je niet geregistreerd wilt worden ga je toch in een ander land wonen?’ En op de vraag of Swinkels zich geen...