De Hond & Zola

Maurice de Hond vergelijkt zichzelf met Emile Zola en Louwes met Dreyfuss (p. 27). Binnenkort wordt herdacht dat Emile Zola honderd jaar geleden in het Parijse Panthéon werd herbegraven (juni 1908). ‘Aux grands hommes la patrie reconnaissante’ staat boven de ingang van het Panthéon. Maar ik vraag me af, of Maurice zich niet beter met een slachtoffer, hier Dreyfuss, in plaats van een aanklager kan identificeren. Dreyfuss is geboren op 9 oktober 1859, Maurice de Hond op 8 oktober 1947. Die ene dag verschil (9 respectievelijk 8 oktober) vindt men ook in de zaak-Wittenberg terug. De moord op de weduwe Wittenberg vond plaats op 23 september, de naamdag van Maurice (een mooie Franse naam en een zwarte heilige) is 22 september.

Huub Engels, Westervoort

Fotografie

Vrij Nederland lees ik al meer dan vijfentwintig jaar met aandacht en plezier. Uw blad zit goed op de huid van de tijdgeest en geeft ook nog vaak behoorlijke duiding aan de actualiteit. Er waren wel eens...