Lezers voor Ayaan

Goed nieuws voor de vaderlandse bescherming van het vrije woord, ook buiten de landsgrenzen: volgens recente gegevens van de Nederlandse boekhandel was de nationale lezersgemeenschap in het afgelopen jaar goed voor de aanschaf van maar liefst vijfenveertig miljoen boeken. Dat betekent niet alleen dat Nederland zich een slag in de rondte leest, maar ook dat met een beetje goede wil de financieringskwestie van mevrouw Ali’s beveiliging in den vreemde (VN 08) op eenvoudige en waardige wijze kan worden verholpen. Laat de boekhandelaar zijn klanten in het komende jaar in de gelegenheid stellen om aan de kassa een vrijwillige bijdrage van een euro te schenken aan de bescherming van het vrije woord. Zelfs bij een positieve respons van slechts één op de tien levert zulks een beveiligingspotje op dat de beschermingskosten van mevrouw Ali ruimschoots dekt. En dat alles zonder splijtende discussies over pro en contra, wars van Haags geharrewar of buitenlandse inmenging....