Jongste lezer

Een foto van mijn dochter Daniëlle, terwijl zij met grote interesse Vrij Nederland aan het lezen is.

Rob Roijendijk, Hoogblokland

Joop van Tijn (4)

Het Privé-artikel ‘document Joop van Tijn’ in VN van 01-09-07 vond ik smakeloos en bevreemdend. De auteurs en de eind- en hoofdredactie van wat ooit het beste weekblad van Nederland was, hebben verzuimd de tekst en foto’s van de overbodige kappersbladeninformatie te ontdoen. Het herdenkingsdocument hoefde van mij geen hagiografie te zijn. Maar wat nu in druk is verschenen, noem ik in mijn plattelandsbargoens simpelweg ‘postume matennaaierij’. Er is naar mijn oordeel geen enkel redelijk belang gediend bij deze verlate openbaarmaking van amoureuze escapades en van de interne twisten op de redactie van VN. Het lijkt er veel op dat ressentimenten en rancune ook na tien jaar de teksten hebben gekleurd. De Stasimedewerker uit de film Das Leben der Anderen die het bewijsmateriaal tegen zijn ‘verdachten’ geruisloos...