De Vertrouweling

‘Hij liegt, pleegt meineed en verneukt zijn cliënten,’ zegt Jan Verhoef over mij in het artikel ‘De Vertrouweling’ (VN, 08-09-07). Verhoef is alom berucht. Zijn wetenschap over mij is gebaseerd op één zaak uit 1986. Daarin heeft hij met minimale inspanning zo veel mogelijk schade berokkend aan de cliënt en aan mij. Zijn klacht werd – voorspelbaar – afgewezen. Onbegrijpelijk vindt Verhoef de beslissing van het Hof van Discipline. Zoals altijd zit iedereen bij Jan fout, behalve hijzelf. Aan correctie van de onzin die hij verder schrijft, heb ik geen behoefte. Verhoef als serieuze bron voor een artikel diskwalificeert het verhaal, de journalist en VN.

‘We vragen Bram Zeegers om een reactie.’ Die zin wekt ten onrechte de indruk dat de inhoud van het artikel vooraf aan mij is voorgelegd, maar het beginsel van hoor en wederhoor is helaas niet toegepast. Marian Husken heeft alleen even de zaak met Jan Verhoef genoemd. Ik heb toen aangegeven dat die...